Quản Lý Tài Khoản

Lưu ý 1. Cần đăng nhập để sử dụng các tính năng: Đổi mật khẩu, Nhận giftcode, Nạp thẻ, Kỳ Trân Các và Tinh luyện vũ khí
Lưu ý 2. Hướng dẫn khắc phục lỗi không đăng nhập được website
Bước 1: Đăng nhập website lần 1 bị lỗi
Bước 2: Bấm vào menu Xóa ác danh góc trên bên phải màn hinh, website mở ra tab mới
Bước 3: Chuyển sang tab mới đăng nhập lần 2 là thành công