Chú ý

  • Các nhân vật sử dụng Nội Y, Linh Long không đúng vị trí sẽ bị xóa vật phẩm. Đây là qui định của BQT 9D Asura
  • Vị trí hợp lệ: 5 6
  • Vị trí vi phạm: 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Vi phạm đeo trùng: Không được mang 2 Nội Y, hoặc 2 Linh Long cùng lúc, bất kì cấp độ nào vi phạm sẽ xóa Nội Y hoặc Linh Long cấp độ cao hơn
Thứ Tự Tài Khoản Nhân Vật Nội Y Vị trí
1 ***696 Tieu-Y-Thien Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
2 ***pha Đoàn Dự Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
3 ***pha Đoàn Dự Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
4 ***k8a [TS]-BichDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
5 ***k8a [TS]-BichDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
6 ***212 -QuynhNhi- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
7 ***212 -QuynhNhi- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
8 ***n90 Giet_Het Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 118
9 ***n90 Giet_Het Lam Ngọc Nội Y (lv1) 117
10 ***agi DamMama Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
11 ***agi DamMama Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
12 ***508 0h-My-0h Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
13 ***555 GàChíp Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
14 ***555 GàChíp Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
15 ***y19 TT-ThienThan Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
16 ***y19 TT-ThienThan Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
17 ***t28 [T]it Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
18 ***t28 [T]it Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
19 ***man †he.Weeknd™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
20 ***man †he.Weeknd™ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
21 ***n90 Giet_Het Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
22 ***n90 Giet_Het Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
23 ***azo Chọc Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
24 ***azo Chọc Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
25 ***172 [VP] Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
26 ***172 [VP] Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
27 ***001 (-_-) Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
28 ***001 (-_-) Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
29 ***max Paracetamol Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
30 ***max Paracetamol Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
31 ***234 SănBắtChó Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
32 ***234 SănBắtChó Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
33 ***123 BUTASURA Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
34 ***812 ĐắcKỷ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 92
35 ***812 ĐắcKỷ Huyết Tử Nội Y (lv2) 91
36 ***371 butfdao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
37 ***371 butfdao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
38 ***ing KingOfOKing Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
39 ***ing KingOfOKing Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
40 ***uc1 HellAngle Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 85
41 ***h85 --Zen-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
42 ***h85 --Zen-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
43 ***n09 [[San-San]] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
44 ***edu DigBick Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
45 ***edu DigBick Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
46 ***ach TrieuLong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
47 ***ach TrieuLong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
48 ***mba -WoaDepZai Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
49 ***mba -WoaDepZai Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
50 ***123 -PhongNhi-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
51 ***123 -PhongNhi-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
52 ***en3 [H]ùng[C]òi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
53 ***en3 [H]ùng[C]òi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
54 ***818 DiVuCo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 85
55 ***gka TieuBaVuong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
56 ***gka TieuBaVuong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
57 ***anh -Girl-Fam- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
58 ***anh -Girl-Fam- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
59 ***001 ---Phieu--- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
60 ***001 ---Phieu--- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
61 ***uff PhươngCaCa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
62 ***ng1 QuangSH5 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
63 ***ng1 QuangSH5 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
64 ***992 Super-Chanh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
65 ***992 Super-Chanh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
66 ***hat Cửu Vỹ Hồ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
67 ***hat Cửu Vỹ Hồ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
68 ***304 Fan_T_Lam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
69 ***304 Fan_T_Lam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
70 ***en3 [H]ùng[C]òi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 126
71 ***en3 [H]ùng[C]òi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 125
72 ***dai SuperMan_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
73 ***dai SuperMan_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
74 ***the 0__________0 Huyết Tử Nội Y (lv2) 68
75 ***the 0__________0 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 67
76 ***the 0__________0 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 66
77 ***the 0__________0 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
78 ***the 0__________0 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
79 ***021 __Google__ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
80 ***021 __Google__ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
81 ***ong Lau-Mam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
82 ***nya N345VGHT3E Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
83 ***nya N345VGHT3E Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
84 ***989 Tieu_Kieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
85 ***989 Tieu_Kieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
86 ***1lc A_Bich Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 103
87 ***1lc A_Bich Huyết Tử Nội Y (lv2) 102
88 ***ong ThienKiep Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 41
89 ***ong ThienKiep Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 40
90 ***ong ThienKiep Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 39
91 ***020 __mylove__ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
92 ***020 __mylove__ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
93 ***b03 2A3 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
94 ***b03 2A3 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
95 ***ng2 MilkyNguyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
96 ***ng2 MilkyNguyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
97 ***u01 [Tuan_Rau] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
98 ***u01 [Tuan_Rau] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
99 ***n01 [B]uom[X]inh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
100 ***n01 [B]uom[X]inh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
101 ***ai1 PTMKPTND Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
102 ***ai1 PTMKPTND Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
103 ***12 Tiểu Hồ Ly™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
104 ***12 Tiểu Hồ Ly™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
105 ***123 x-Kira-x Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
106 ***123 x-Kira-x Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
107 ***nha MaLongNha Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
108 ***nha MaLongNha Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
109 ***p97 [N]o[L]imit Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
110 ***p97 [N]o[L]imit Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
111 ***992 Super-Chanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 43
112 ***992 Super-Chanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 42
113 ***tin Vio Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
114 ***ena Chuối Hột Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
115 ***ena Chuối Hột Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
116 ***lyb 80-A Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
117 ***lyb 80-A Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
118 ***370 Be Om TNT Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
119 ***370 Be Om TNT Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
120 ***iuc ComeOnBaby Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
121 ***iuc ComeOnBaby Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
122 ***ndy [S]aoThổ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
123 ***ndy [S]aoThổ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
124 ***yen Ng_Ke_Chuyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
125 ***yen Ng_Ke_Chuyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
126 ***m88 [T]ieu[Q]uy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
127 ***m88 [T]ieu[Q]uy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
128 ***102 PhêThuốcLào Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
129 ***102 PhêThuốcLào Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
130 ***017 -HoàngĐăng- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
131 ***017 -HoàngĐăng- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
132 ***ai1 Thập Tam Yêu Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
133 ***ai1 Thập Tam Yêu Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
134 ***123 NhưKhanh Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
135 ***123 NhưKhanh Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
136 ***dai LAMBORGINI Lam Ngọc Nội Y (lv1) 128
137 ***dai LAMBORGINI Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
138 ***dai LAMBORGINI Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
139 ***ico LamHy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
140 ***ico LamHy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
141 ***fvd -Yeon- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
142 ***fvd -Yeon- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
143 ***aru Gia_An Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
144 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 87
145 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 86
146 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
147 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
148 ***ehe ViVi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
149 ***ehe ViVi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
150 ***nq1 HoaThiênCốt Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
151 ***nq1 HoaThiênCốt Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
152 ***ng1 Terra Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
153 ***456 nu_tac_rung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
154 ***456 nu_tac_rung Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
155 ***hat ThiênMaĐế Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
156 ***hat ThiênMaĐế Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
157 ***808 _Huy_ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
158 ***808 _Huy_ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
159 ***ura Evil Spirit Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 90
160 ***ura Evil Spirit Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
161 ***ura Evil Spirit Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
162 ***phi Shaoolin Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
163 ***phi Shaoolin Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
164 ***lit -Lee- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
165 ***lit -Lee- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
166 ***121 lll-_-Phong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
167 ***121 lll-_-Phong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
168 ***cic ™Henry Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
169 ***cic ™Henry Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
170 ***221 MyNhi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
171 ***ong HuyetXichMa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 91
172 ***ong HuyetXichMa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 90
173 ***sme -Chủ_LôĐề- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
174 ***iem LangWuan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
175 ***iem LangWuan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
176 ***ken x]Sky-ColoR_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
177 ***ken x]Sky-ColoR_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
178 ***rau [T]uấn-Khỉ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
179 ***rau [T]uấn-Khỉ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
180 ***c70 Koy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
181 ***866 WarKing Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
182 ***866 WarKing Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
183 ***mot farmmill Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
184 ***mot farmmill Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
185 ***110 Ballantines Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
186 ***110 Ballantines Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
187 ***110 Ballantines Lam Ngọc Nội Y (lv1) 98
188 ***dat MaMa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 71
189 ***dat MaMa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 70
190 ***dat MaMa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 69
191 ***179 [MINA] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 26
192 ***179 [MINA] Huyết Tử Nội Y (lv2) 25
193 ***c01 Tiểu Sam Sam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
194 ***c01 Tiểu Sam Sam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
195 ***003 Chanhh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 73
196 ***c9d Alexander Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
197 ***c9d Alexander Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
198 ***hao TarZan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
199 ***hao TarZan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
200 ***a12 ][inh_[][][] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
201 ***a12 ][inh_[][][] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
202 ***ha2 [K3]-MuRoiLe Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
203 ***huc ]-[ieu-[P]hu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
204 ***huc ]-[ieu-[P]hu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
205 ***802 -Lavie- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
206 ***802 -Lavie- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
207 ***222 Fam1982__ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
208 ***222 Fam1982__ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
209 ***i85 TiểuBạchHổ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
210 ***i85 TiểuBạchHổ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
211 ***g63 -YaZ- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
212 ***g63 -YaZ- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
213 ***789 Dương Tiêu Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
214 ***789 Dương Tiêu Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
215 ***iet VươngMẫnNhi Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
216 ***iet VươngMẫnNhi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
217 ***789 LucLamThuong Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
218 ***789 LucLamThuong Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
219 ***345 ChâuBáThông Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
220 ***345 ChâuBáThông Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
221 ***ten ---Sky--- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
222 ***ten ---Sky--- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
223 ***tho BUFF_VD Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
224 ***tho BUFF_VD Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
225 ***020 DragonTiger Lam Ngọc Nội Y (lv1) 83
226 ***020 DragonTiger Lam Ngọc Nội Y (lv1) 82
227 ***lum Sung_JinWoo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
228 ***lum Sung_JinWoo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
229 ***att Hoa_Mai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
230 ***att Hoa_Mai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
231 ***020 DragonTiger Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
232 ***020 DragonTiger Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
233 ***gmc Whishkey Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
234 ***gmc Whishkey Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
235 ***me3 2bmg Huyết Tử Nội Y (lv2) 111
236 ***me3 2bmg Huyết Tử Nội Y (lv2) 110
237 ***me3 2bmg Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 109
238 ***a85 Lang-Nhan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
239 ***a85 Lang-Nhan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
240 ***605 TieuTamTieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
241 ***605 TieuTamTieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
242 ***glm Complicate Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
243 ***glm Complicate Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
244 ***234 Xayah Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
245 ***234 Xayah Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
246 ***hai NhịLangThần Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
247 ***hai NhịLangThần Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
248 ***pro _Alway_ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
249 ***pro _Alway_ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
250 ***990 Hạng-Vũ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
251 ***990 Hạng-Vũ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
252 ***991 [T]jeuTienNu Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
253 ***991 [T]jeuTienNu Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
254 ***vtr KhoaiKiem Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
255 ***vtr KhoaiKiem Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
256 ***157 lonmememe Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
257 ***212 []BUFF[] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
258 ***212 []BUFF[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
259 ***tnl NXT Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
260 ***tnl NXT Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
261 ***006 CaPheDa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 69
262 ***006 CaPheDa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 68
263 ***h02 NuTuac999 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
264 ***h02 NuTuac999 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
265 ***007 PhucDo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
266 ***007 PhucDo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
267 ***anh -[C]hivas- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 127
268 ***ien [ĐinhĐang] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 96
269 ***ien [ĐinhĐang] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 95
270 ***anh -[C]hivas- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
271 ***anh -[C]hivas- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
272 ***bia ThíchRượuĐế Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 94
273 ***iuc Lý Thất Dạ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
274 ***iuc Lý Thất Dạ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
275 ***loc [[NANO]] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
276 ***loc [[NANO]] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
277 ***bia ThíchRượuĐế Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
278 ***bia ThíchRượuĐế Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
279 ***ibi ThuyTep Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
280 ***ibi ThuyTep Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
281 ***001 10ThGEN Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
282 ***001 10ThGEN Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
283 ***yta KyLanDao2 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
284 ***yta KyLanDao2 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
285 ***ien [ĐinhĐang] Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
286 ***ien [ĐinhĐang] Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
287 ***thu [H]ac_[B]ao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
288 ***thu [H]ac_[B]ao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
289 ***m68 MoMo2811 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
290 ***m68 MoMo2811 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
291 Không Hợp Lệ Không Hợp Lệ 0
292 Không Hợp Lệ Không Hợp Lệ 0
293 ***gia [M]inh[C]ool Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
294 ***gia [M]inh[C]ool Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
295 ***su2 NgocLinhLong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
296 ***su2 NgocLinhLong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
297 ***123 Yahoo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
298 ***123 Yahoo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
299 ***123 farmhtevent Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
300 ***123 farmhtevent Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
301 ***h26 Hoa Hạo Cấn Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 85
302 ***h26 Hoa Hạo Cấn Huyết Tử Nội Y (lv2) 84
303 ***ll2 Mèo Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
304 ***ll2 Mèo Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
305 ***als magals Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
306 ***als magals Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
307 ***987 Vokykaka Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
308 ***987 Vokykaka Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
309 ***990 --Cobra-- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
310 ***990 --Cobra-- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
311 ***n08 [N]-AnNhien Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
312 ***n08 [N]-AnNhien Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
313 ***id1 --Buff--1 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
314 ***id1 --Buff--1 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
315 ***ang ĐấuThánh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
316 ***ang ĐấuThánh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
317 ***ung Ma_Nu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 112
318 ***ung Ma_Nu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 111
319 ***ung Ma_Nu Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
320 ***ung Ma_Nu Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
321 ***123 Tieu[]Phuong Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 90
322 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 93
323 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Nội Y (lv1) 92
324 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
325 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
326 ***co2 PhiLinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
327 ***co2 PhiLinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
328 ***204 Hoa-Vo-Sac Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 94
329 ***044 20044 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
330 ***044 20044 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
331 ***psi --[V]eChai-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
332 ***psi --[V]eChai-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
333 ***hau Tieu_Nu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 87
334 ***hau Tieu_Nu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 86
335 ***hau Tieu_Nu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
336 ***hau Tieu_Nu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
337 ***020 -SanSan- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
338 ***020 -SanSan- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
339 ***100 [S]aoChichEm Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
340 ***100 [S]aoChichEm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
341 ***123 Xích Tiên Tử Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 102
342 ***123 Xích Tiên Tử Lam Ngọc Nội Y (lv1) 101
343 ***123 Xích Tiên Tử Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
344 ***123 Xích Tiên Tử Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
345 ***lao Dep--Lao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
346 ***n94 --DJ-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
347 ***n94 --DJ-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
348 ***glm -Đồ Tể- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
349 ***glm -Đồ Tể- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
350 ***yeu -TieuYen- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 43
351 ***012 Đường Tăng Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
352 ***non ohsiet Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 115
353 ***non ohsiet Huyết Tử Nội Y (lv2) 114
354 ***non ohsiet Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
355 ***non ohsiet Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
356 ***i07 EmDiFam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
357 ***i07 EmDiFam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
358 ***ena Vo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 105
359 ***ena Vo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 104
360 ***000 NhuThao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
361 ***000 NhuThao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
362 ***093 Rakan Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
363 ***093 Rakan Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
364 ***hya Lang_Khach Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
365 ***hya Lang_Khach Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
366 ***123 Alucard Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 52
367 ***123 Alucard Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
368 ***123 Alucard Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
369 ***o00 --_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 77
370 ***o00 --_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 76
371 ***809 Giot_Le_Tinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
372 ***809 Giot_Le_Tinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
373 ***509 -][-][ugo- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
374 ***509 -][-][ugo- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
375 ***bnm LucLam1111 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
376 ***bnm LucLam1111 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
377 ***984 SuSaRaPk Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
378 ***984 SuSaRaPk Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
379 ***cme _Alice_ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
380 ***cme _Alice_ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
381 ***020 Thach-Sanh Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
382 ***020 Thach-Sanh Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
383 ***cau _GaiTuyetKy_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 100
384 ***cau _GaiTuyetKy_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 99
385 ***sme ĐítMọcMụn Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
386 ***sme ĐítMọcMụn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
387 ***nlp Thanh-Lieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
388 ***nlp Thanh-Lieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
389 ***oa8 BapVN Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
390 ***oa8 BapVN Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
391 ***nko Equation Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
392 ***anh KiemKhach- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
393 ***anh KiemKhach- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
394 ***y29 Bạch Quỷ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
395 ***y29 Bạch Quỷ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
396 ***lee DangTien Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
397 ***lee DangTien Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
398 ***emy Chị Cả Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
399 ***emy Chị Cả Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
400 ***972 -[C]hubBy- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
401 ***972 -[C]hubBy- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
402 ***udk [Phoenix] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 117
403 ***udk [Phoenix] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 116
404 ***udk [Phoenix] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
405 ***co2 SongNghi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
406 ***co2 SongNghi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
407 ***ndy 225701 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 128
408 ***ndy 225701 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 127
409 ***ute ™Chivas™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
410 ***ute ™Chivas™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
411 ***259 __Valley__ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
412 ***259 __Valley__ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
413 ***ynh LyMinh Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
414 ***ynh LyMinh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
415 ***hau Tieu__Yeu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
416 ***hau Tieu__Yeu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
417 ***sty Bé Ôm Mìn Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
418 ***sty Bé Ôm Mìn Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
419 ***tcq D-Lord Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
420 ***tcq D-Lord Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
421 ***193 Chí Bình Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
422 ***193 Chí Bình Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
423 ***ai1 o_o_Agus_o_o Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
424 ***ai1 o_o_Agus_o_o Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
425 ***123 Bao-Anh-CZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
426 ***123 Bao-Anh-CZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
427 ***020 TrucLam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
428 ***020 TrucLam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
429 ***arl LưuVĩnhVân Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
430 ***arl LưuVĩnhVân Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
431 ***s85 []RedHat[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
432 ***ian Bufe Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 55
433 ***ian Bufe Lam Ngọc Nội Y (lv1) 54
434 ***co1 0ThienThan0 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
435 ***co1 0ThienThan0 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
436 ***mil Xuân Hà Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
437 ***mil Xuân Hà Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
438 ***986 Black_Evil Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
439 ***986 Black_Evil Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
440 ***021 Tieu]Luc Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
441 ***021 Tieu]Luc Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
442 ***020 -Thánh- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 114
443 ***020 -Thánh- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
444 ***020 -Thánh- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
445 ***142 [A]quarius Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
446 ***142 [A]quarius Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
447 ***i85 -Angel-Girl- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
448 ***i85 -Angel-Girl- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
449 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 87
450 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 86
451 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 27
452 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
453 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
454 ***kh1 TrầnHạoNam Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
455 ***kh1 TrầnHạoNam Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
456 ***th1 BúnBòHuế Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 128
457 ***981 GaMai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
458 ***981 GaMai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
459 ***123 ]]—[[aDes ™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
460 ***123 ]]—[[aDes ™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
461 ***tao Nami-- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
462 ***tao Nami-- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
463 ***die Phong Tuyết Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
464 ***die Phong Tuyết Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
465 ***th1 BúnBòHuế Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
466 ***th1 BúnBòHuế Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
467 ***e42 Lyn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 124
468 ***e42 Lyn Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
469 ***axy Nam Đế Lam Ngọc Nội Y (lv1) 84
470 ***gwu hyungOn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
471 ***lao Sandal Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
472 ***lao Sandal Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
473 ***001 Asuza Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
474 ***001 Asuza Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
475 ***985 Volkath Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
476 ***985 Volkath Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
477 ***n19 N19 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
478 ***n19 N19 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
479 ***e04 ThaiCoMaThan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
480 ***e04 ThaiCoMaThan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
481 ***ng1 BeBongBap Lam Ngọc Nội Y (lv1) 84
482 ***r15 AnhYeuAsura Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
483 ***r15 AnhYeuAsura Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
484 ***ng1 BeBongBap Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
485 ***ng1 BeBongBap Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
486 ***351 -SongChau- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
487 ***351 -SongChau- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
488 ***020 Vô Danh Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
489 ***020 Vô Danh Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
490 ***ban VoLaSo1 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 48
491 ***ban VoLaSo1 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 47
492 ***non afghj Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
493 ***non afghj Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
494 ***mun Mun_Mun Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
495 ***mun Mun_Mun Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
496 ***i85 detuao01 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
497 ***ael LongTime Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
498 ***ael LongTime Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
499 ***456 Balu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
500 ***456 Balu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
501 ***uoc Osin-But Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
502 ***uoc Osin-But Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
503 ***b01 Tống Kiều Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
504 ***b01 Tống Kiều Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
505 ***536 XemThoi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
506 ***536 XemThoi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
507 ***ong XHD Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
508 ***ong XHD Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
509 ***9gb Quýt Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 103
510 ***9gb Quýt Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 91
511 ***9gb Quýt Huyết Tử Nội Y (lv2) 83
512 ***9gb Quýt Lam Ngọc Nội Y (lv1) 82
513 ***9gb Quýt Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
514 ***9gb Quýt Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
515 ***axy Nam Đế Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
516 ***axy Nam Đế Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
517 ***k74 [TT-Pháo] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
518 ***k74 [TT-Pháo] Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
519 ***939 -GauNhoiBom- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
520 ***939 -GauNhoiBom- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
521 ***004 BeChanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
522 ***004 BeChanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
523 ***222 BeBuff123 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
524 ***222 BeBuff123 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
525 ***n85 -Demon-Girl- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
526 ***n85 -Demon-Girl- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
527 ***ong AlexGiap Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
528 ***ong AlexGiap Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
529 ***i85 TiểuChuTước Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
530 ***i85 TiểuChuTước Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
531 ***oml JeanGrey Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
532 ***oml JeanGrey Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
533 ***41h 172cm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
534 ***ngo MocKiemAnh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
535 ***ngo MocKiemAnh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
536 ***hai hoakylong2 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
537 ***hai hoakylong2 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
538 ***8x1 vbob8x Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
539 ***8x1 vbob8x Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
540 ***g10 __QiQi__ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
541 ***g10 __QiQi__ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
542 ***s85 bambebe Huyết Tử Nội Y (lv2) 39
543 ***s85 bambebe Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 38
544 ***ker Thiên Ma Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
545 ***ker Thiên Ma Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
546 ***802 Linh-Nhi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
547 ***802 Linh-Nhi Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
548 ***g95 Vodka Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
549 ***g95 Vodka Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
550 ***l83 Duong__Yen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
551 ***l83 Duong__Yen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
552 ***ndb HongLangBa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
553 ***777 Dr_Thanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
554 ***777 Dr_Thanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
555 ***e9d Thắng Eakar Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
556 ***e9d Thắng Eakar Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
557 ***001 Bưởi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 111
558 ***001 Bưởi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 110
559 ***ero Hakurei Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
560 ***ero Hakurei Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
561 ***h25 __KimDung__ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
562 ***h25 __KimDung__ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
563 ***g81 [P]anadol Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
564 ***g81 [P]anadol Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
565 ***pen KyDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
566 ***pen KyDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
567 ***007 Mokona Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
568 ***007 Mokona Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
569 ***i18 Lộc Giám Đốc Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
570 ***i18 Lộc Giám Đốc Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
571 ***000 won Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
572 ***000 won Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
573 ***dme Cẩm Tú Cầu Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
574 ***dme Cẩm Tú Cầu Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
575 ***m9d TradeCoin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
576 ***m9d TradeCoin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
577 ***001 Bưởi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
578 ***001 Bưởi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
579 ***889 [-CallBee-] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
580 ***889 [-CallBee-] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
581 ***275 ChiFramThoi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
582 ***h25 __KimDung__ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 112
583 ***h25 __KimDung__ Huyết Tử Nội Y (lv2) 111
584 ***123 VodkaHaNoi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
585 ***123 VodkaHaNoi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
586 ***001 [W]atermelon Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
587 ***e42 Lyn Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
588 ***687 [K]im[Long Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
589 ***687 [K]im[Long Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
590 ***995 [TS]-Lynn- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 94
591 ***995 [TS]-Lynn- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 93
592 ***son [K_O] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
593 ***son [K_O] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
594 ***ver UncleB53 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
595 ***ver UncleB53 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
596 ***sa1 Anh_Củi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
597 ***sa1 Anh_Củi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
598 ***612 Tuyet-Linh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 90
599 ***akc LãngTửKiếm Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 82
600 ***akc LãngTửKiếm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 81
601 ***akc LãngTửKiếm Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
602 ***akc LãngTửKiếm Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
603 ***had o0o_K_o0o Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
604 ***had o0o_K_o0o Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
605 ***606 ™ĐóaNhi™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
606 ***606 ™ĐóaNhi™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
607 ***987 TRUNG Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
608 ***987 TRUNG Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
609 ***lay King[]play Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
610 ***lay King[]play Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
611 ***009 —PoLice— Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
612 ***009 —PoLice— Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
613 ***123 Rose Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
614 ***123 Rose Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
615 ***868 _V_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
616 ***868 _V_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
617 ***123 24h-Run Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
618 ***123 24h-Run Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
619 ***goc TuyetDiet Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
620 ***goc TuyetDiet Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
621 ***hat JohnieWalker Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
622 ***hat JohnieWalker Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
623 ***y30 Bé Ôm Boom Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
624 ***y30 Bé Ôm Boom Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
625 ***989 Me[T]hienHa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
626 ***989 Me[T]hienHa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
627 ***hai cui_mia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
628 ***hai cui_mia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
629 ***991 Vui_La_Chinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
630 ***991 Vui_La_Chinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
631 ***vn1 ™Kiều Phong™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
632 ***vn1 ™Kiều Phong™ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
633 ***020 [A]nh[S]oupp Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
634 ***020 [A]nh[S]oupp Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
635 ***112 TranDy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
636 ***112 TranDy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
637 ***cme [B]up Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 78
638 ***cme [B]up Lam Ngọc Nội Y (lv1) 77
639 ***687 ][v][a-][3u- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
640 ***687 ][v][a-][3u- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
641 ***dom Imma Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
642 ***dom Imma Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
643 ***278 Algel279 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
644 ***278 Algel279 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
645 ***111 TrùmVượtNgục Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
646 ***111 TrùmVượtNgục Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
647 ***589 Zz-HoiUc-zZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
648 ***589 Zz-HoiUc-zZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
649 ***990 Karenly Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
650 ***990 Karenly Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
651 ***ham Bich-Dao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
652 ***888 -Ken- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
653 ***888 -Ken- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
654 ***n08 [N]-TienLap Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
655 ***t20 Bap_Nuong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
656 ***t20 Bap_Nuong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
657 ***at1 Tank_LL Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
658 ***at1 Tank_LL Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
659 ***111 TUY-DUYEN Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
660 ***111 TUY-DUYEN Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
661 ***ung Hùng Xa Lộ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
662 ***ung Hùng Xa Lộ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
663 ***992 _ThichThiDen Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
664 ***992 _ThichThiDen Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
665 ***506 [BăngTâm] Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
666 ***506 [BăngTâm] Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
667 ***hka Tiểu Ngư Nhi Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
668 ***hka Tiểu Ngư Nhi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
669 ***811 Súng Nước Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
670 ***811 Súng Nước Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
671 ***ong Hỏa Long Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
672 ***ong Hỏa Long Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
673 ***111 HUNGSUPHU7 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
674 ***111 HUNGSUPHU7 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
675 ***ove [Banana] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
676 ***194 DmNhamCho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 93
677 ***000 11259 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
678 ***000 11259 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
679 ***nbc Trieu_Man02 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
680 ***nbc Trieu_Man02 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
681 ***sea BeoSatThu Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 106
682 ***sea BeoSatThu Huyết Tử Nội Y (lv2) 105
683 ***111 CaptainLee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
684 ***111 CaptainLee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
685 ***908 PeHeoXinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
686 ***908 PeHeoXinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
687 ***m9d 5008 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
688 ***ena Clone01 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
689 ***ena Clone01 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
690 ***nji Gái Bản Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
691 ***nji Gái Bản Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
692 ***geo hoalongthan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
693 ***geo hoalongthan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
694 ***on7 AThanhTu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
695 ***on7 AThanhTu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
696 ***ach SPAM Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
697 ***ach SPAM Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
698 ***oho ZzLanhZz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
699 ***oho ZzLanhZz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
700 ***990 _LuDu_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 110
701 ***ong ChúVoiCon Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
702 ***ong ChúVoiCon Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
703 ***k89 --Lucifer-- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
704 ***k89 --Lucifer-- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
705 ***er1 ™Louis13™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
706 ***er1 ™Louis13™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
707 ***ma1 []RedBull[] Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
708 ***ma1 []RedBull[] Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
709 ***006 hohoho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 46
710 ***m2 Jonathan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 102
711 ***m2 Jonathan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 101
712 ***m2 Jonathan Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
713 ***m2 Jonathan Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
714 ***anh _KimHoa_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
715 ***anh _KimHoa_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
716 ***ieu Ca-Koi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
717 ***ieu Ca-Koi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
718 ***dan -z-YuN-z- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
719 ***dan -z-YuN-z- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
720 ***cce Buffnood Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
721 ***cce Buffnood Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
722 ***ks1 HanTheTrung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
723 ***lhg ™Sakura ™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
724 ***lhg ™Sakura ™ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
725 ***p42 Tam- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
726 ***p42 Tam- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
727 ***ico HồngTrúc Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
728 ***ico HồngTrúc Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
729 ***994 CửuNương Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
730 ***er1 Hắc-Thần Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
731 ***er1 Hắc-Thần Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
732 ***881 TâyVươngMẫu Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
733 ***881 TâyVươngMẫu Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
734 ***ba1 ChíBìnhSpy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
735 ***ba1 ChíBìnhSpy Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
736 ***ing [LingLong] Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
737 ***ing [LingLong] Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
738 ***41h 1m72 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
739 ***a88 ThienYVanzZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 70
740 ***a88 ThienYVanzZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 69
741 ***g21 SenLong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
742 ***g21 SenLong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
743 ***916 ---Cheryl--- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
744 ***916 ---Cheryl--- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
745 ***on4 ThanTang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
746 ***on4 ThanTang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
747 ***no1 Baby-Sakura Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
748 ***no1 Baby-Sakura Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
749 ***120 Mr_KuGolf Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
750 ***120 Mr_KuGolf Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
751 ***111 Captain-Lee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
752 ***111 Captain-Lee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
753 ***i89 -Thien-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
754 ***i89 -Thien-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
755 ***t01 TeeMee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 118
756 ***c9d [A]-Hulk Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
757 ***c9d [A]-Hulk Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
758 ***inh Bắc Cái Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
759 ***inh Bắc Cái Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
760 ***t01 TeeMee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
761 ***t01 TeeMee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
762 ***eee [A]-Woman Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
763 ***eee [A]-Woman Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
764 ***628 [TS]TueLam- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 68
765 ***999 VietPhong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
766 ***999 VietPhong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
767 ***375 Thánh Nữ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
768 ***375 Thánh Nữ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
769 ***628 [TS]TueLam- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
770 ***628 [TS]TueLam- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
771 ***123 -Ariel- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
772 ***123 -Ariel- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
773 ***ung theend Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
774 ***ung theend Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
775 ***123 [S]aoThiênMa Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
776 ***123 [S]aoThiênMa Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
777 ***gmo Luc_Ky Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
778 ***gmo Luc_Ky Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
779 ***gmo XLamTacX Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
780 ***gmo XLamTacX Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
781 ***iet Remy Martin Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
782 ***iet Remy Martin Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
783 ***ica Còiii Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 88
784 ***k37 SuperGirl Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 100
785 ***k37 SuperGirl Lam Ngọc Nội Y (lv1) 99
786 ***k37 SuperGirl Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
787 ***k37 SuperGirl Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
788 ***ran LaoDai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
789 ***ran LaoDai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
790 ***5v3 TrinhR15 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
791 ***5v3 TrinhR15 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
792 ***ung ---Sakura--- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
793 ***ung ---Sakura--- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
794 ***mvu NhaLa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
795 ***mvu NhaLa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
796 ***ica Còiii Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
797 ***ica Còiii Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
798 ***123 12233 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 31
799 ***134 No_Cry Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
800 ***134 No_Cry Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
801 ***x61 ThanhTung Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 114
802 ***x61 ThanhTung Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
803 ***x61 ThanhTung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
804 ***ng2 -l-EK7-l- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
805 ***ng2 -l-EK7-l- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
806 ***ang ™Louis18™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
807 ***ang ™Louis18™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
808 ***oi1 [-Not-Me-] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 85
809 ***hec EmXnh_Pro9x Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
810 ***hec EmXnh_Pro9x Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
811 ***217 Be-Bap Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
812 ***217 Be-Bap Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
813 ***019 Survival Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
814 ***019 Survival Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
815 ***hau TranHungDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 109
816 ***hau TranHungDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 108
817 ***hau TranHungDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
818 ***hau TranHungDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
819 ***io1 -OngNgoai- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
820 ***io1 -OngNgoai- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
821 ***ong QuenSau Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
822 ***ong QuenSau Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
823 ***p10 -BadBoys- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
824 ***p10 -BadBoys- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
825 ***h20 Truc_Nhan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
826 ***h20 Truc_Nhan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
827 ***huc NhatNguyet Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
828 ***huc NhatNguyet Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
829 ***bop Quân Tử Kiếm Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
830 ***bop Quân Tử Kiếm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
831 ***372 U-Minh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
832 ***696 Thanh-Ok Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
833 ***696 Thanh-Ok Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
834 ***092 iJimin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
835 ***092 iJimin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
836 ***767 TrieuTuLOng- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 90
837 ***767 TrieuTuLOng- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 89
838 ***767 TrieuTuLOng- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 88
839 ***090 -Tu-Tu- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
840 ***090 -Tu-Tu- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
841 ***020 Picolo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 40
842 ***020 Picolo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 39
843 ***123 TRAI-NGHIEM Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
844 ***123 TRAI-NGHIEM Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
845 ***149 [Lyn-Sociu] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
846 ***149 [Lyn-Sociu] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
847 ***915 CaveCủaAnh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
848 ***915 CaveCủaAnh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
849 ***me2 Xing-Xinh Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
850 ***me2 Xing-Xinh Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
851 ***ouk KingofTibet Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
852 ***ouk KingofTibet Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
853 ***ks4 Jenie Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
854 ***m93 [F]acebook Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
855 ***m93 [F]acebook Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
856 ***g34 KissXongKich Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 95
857 ***g34 KissXongKich Lam Ngọc Nội Y (lv1) 94
858 ***ung LANGNHAN1 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
859 ***ung LANGNHAN1 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
860 ***393 MrBinz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
861 ***234 [TT-SXiTrum] Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
862 ***234 [TT-SXiTrum] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
863 ***mll nhangiang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
864 ***mll nhangiang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
865 ***id1 Truy_Phong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
866 ***id1 Truy_Phong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
867 ***bmt NaCoNuong Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
868 ***bmt NaCoNuong Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
869 ***g12 EM_FARM Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
870 ***g12 EM_FARM Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
871 ***inh Marshal Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
872 ***inh Marshal Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
873 ***no1 KhảiAnh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
874 ***no1 KhảiAnh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
875 ***903 SevenNguyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 78
876 ***903 SevenNguyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 77
877 ***x61 ThaoNguyen Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
878 ***x61 ThaoNguyen Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
879 ***456 Siêu Nhân Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
880 ***456 Siêu Nhân Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
881 ***i21 SelimA Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
882 ***ghi Jiu_Long Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
883 ***ghi Jiu_Long Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
884 ***e01 Hỏa Phượng Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
885 ***e01 Hỏa Phượng Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
886 ***tan Happy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
887 ***tan Happy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
888 ***g34 KissXongKich Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
889 ***g34 KissXongKich Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
890 ***ot1 -[KimNgan]- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
891 ***ot1 -[KimNgan]- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
892 ***no3 Hàng Long Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
893 ***no3 Hàng Long Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
894 ***t11 ™Gin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
895 ***t11 ™Gin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
896 ***b02 SpaceX Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
897 ***b02 SpaceX Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
898 ***us2 __[C]lose__ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
899 ***us2 __[C]lose__ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
900 ***897 PhungThucAnh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
901 ***ss2 ThanhLonq Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
902 ***ss2 ThanhLonq Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
903 ***inh Marshal Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 112
904 ***inh Marshal Huyết Tử Nội Y (lv2) 111
905 ***inh Marshal Lam Ngọc Nội Y (lv1) 110
906 ***996 Kinh_Phong Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
907 ***996 Kinh_Phong Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
908 ***anh TheCycle Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
909 ***anh TheCycle Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
910 ***ghl Đan-Ngọc Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
911 ***ghl Đan-Ngọc Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
912 ***754 DoTien Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 126
913 ***754 DoTien Lam Ngọc Nội Y (lv1) 125
914 ***ng1 MilkyNg Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 57
915 ***992 HoaiAn Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
916 ***992 HoaiAn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
917 ***989 _DieuThuyen_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 67
918 ***989 _DieuThuyen_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 66