Chú ý

  • Các nhân vật sử dụng Nội Y, Linh Long không đúng vị trí sẽ bị xóa vật phẩm. Đây là qui định của BQT 9D Asura
  • Vị trí hợp lệ: 5 6
  • Vị trí vi phạm: 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Vi phạm đeo trùng: Không được mang 2 Nội Y, hoặc 2 Linh Long cùng lúc, bất kì cấp độ nào vi phạm sẽ xóa Nội Y hoặc Linh Long cấp độ cao hơn
Thứ Tự Tài Khoản Nhân Vật Nội Y Vị trí
1 ***i23 MocQue[A]nh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
2 ***i23 MocQue[A]nh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
3 ***696 Tieu-Y-Thien Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
4 ***696 Tieu-Y-Thien Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
5 ***ien Jack Daniels Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
6 ***ien Jack Daniels Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
7 ***ar2 netCoffe Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
8 ***ar2 netCoffe Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
9 ***agi DamMama Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
10 ***agi DamMama Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
11 ***508 0h-My-0h Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
12 ***019 ÔngCậu Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
13 ***019 ÔngCậu Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
14 ***21a ™Google™ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 128
15 ***21a ™Google™ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 127
16 ***21a ™Google™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
17 ***21a ™Google™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
18 ***709 [_Beo_] Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
19 ***t28 [T]it Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
20 ***t28 [T]it Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
21 ***man The Weeknd Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
22 ***man The Weeknd Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
23 ***n90 Giet_Het Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
24 ***n90 Giet_Het Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
25 ***gmo LaVi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 75
26 ***gmo LaVi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 74
27 ***709 [_Beo_] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
28 ***a24 Pionek Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
29 ***a24 Pionek Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
30 ***406 -_-Socola-_- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
31 ***406 -_-Socola-_- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
32 ***f11 Audio Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
33 ***f11 Audio Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
34 ***172 Bùm Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
35 ***172 Bùm Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
36 ***r85 _OanhMac_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
37 ***001 (-_-) Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
38 ***001 (-_-) Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
39 ***max Paracetamol Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
40 ***max Paracetamol Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
41 ***me2 Say_Pyn Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
42 ***me2 Say_Pyn Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
43 ***234 MrBảnh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
44 ***234 MrBảnh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
45 ***hn2 SưTôn™ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 104
46 ***hn2 SưTôn™ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 103
47 ***meo Mạc Sầu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
48 ***meo Mạc Sầu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
49 ***307 TieuKha Lam Ngọc Nội Y (lv1) 63
50 ***e9d _Queen_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 97
51 ***r2b __]NamCa____ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
52 ***371 Thần-Kiếm Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
53 ***371 Thần-Kiếm Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
54 ***ing KingOfOKing Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
55 ***ing KingOfOKing Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
56 ***oaa NthuTrang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
57 ***r2b __]NamCa____ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
58 ***h85 --Zen-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
59 ***h85 --Zen-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
60 ***uc1 HellAngle Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 121
61 ***uc1 HellAngle Lam Ngọc Nội Y (lv1) 120
62 ***790 Truong0Ky Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
63 ***790 Truong0Ky Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
64 ***hua CaChua123 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 101
65 ***mba -WoaDepZai Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 114
66 ***mba -WoaDepZai Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
67 ***mba -WoaDepZai Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
68 ***123 -PhongNhi-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
69 ***123 -PhongNhi-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
70 ***393 BatBai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
71 ***393 BatBai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
72 ***igh TuLinhTienTu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 37
73 ***676 LoiThan123 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
74 ***676 LoiThan123 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
75 ***nh1 TuyetLanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 85
76 ***nh1 TuyetLanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 84
77 ***e9d B-Ray Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 37
78 ***e9d B-Ray Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
79 ***e9d B-Ray Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
80 ***goc ThienVan Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
81 ***goc ThienVan Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
82 ***e9d _Queen_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 52
83 ***ong zizoken Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
84 ***ong zizoken Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
85 ***o11 [K]-No3 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
86 ***o11 [K]-No3 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
87 ***huy CHIKA Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
88 ***huy CHIKA Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
89 ***019 -SuShi- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
90 ***019 -SuShi- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
91 ***021 MaNu01 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
92 ***914 RedAnt Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
93 ***021 MaNu01 Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
94 ***ng1 QuangSH5 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
95 ***ng1 QuangSH5 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
96 ***992 Super-Chanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
97 ***992 Super-Chanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
98 ***304 ZMonKeyZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
99 ***304 ZMonKeyZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
100 ***hat Cửu Vỹ Hồ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
101 ***hat Cửu Vỹ Hồ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
102 ***ute _Saitama_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
103 ***ute _Saitama_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
104 ***an1 -Mr.T- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
105 ***an1 -Mr.T- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
106 ***dai SuperMan_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
107 ***dai SuperMan_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
108 ***the 0__________0 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 80
109 ***the 0__________0 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 79
110 ***307 TieuKha Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
111 ***021 ZzMồnLèozZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
112 ***021 ZzMồnLèozZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
113 ***ong Lau-Mam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
114 ***nya N345VGHT3E Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
115 ***nya N345VGHT3E Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
116 ***307 TieuKha Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
117 ***372 NhanLinhDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 69
118 ***372 NhanLinhDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 68
119 ***ran Kutintin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
120 ***372 NhanLinhDao Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
121 ***372 NhanLinhDao Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
122 ***ran Kutintin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
123 ***ile pikalong Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
124 ***ile pikalong Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
125 ***989 Tieu_Kieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 45
126 ***989 Tieu_Kieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 44
127 ***hn2 TruongGia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
128 ***hn2 TruongGia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
129 ***i11 ivan_kuto Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
130 ***avn Kuzco Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
131 ***avn Kuzco Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
132 ***a98 HOANG_DANH Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
133 ***a98 HOANG_DANH Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
134 ***968 Olivia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 91
135 ***968 Olivia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 90
136 ***968 Olivia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
137 ***968 Olivia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
138 ***995 zero05 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 138
139 ***995 zero05 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 137
140 ***995 zero05 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
141 ***995 zero05 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
142 ***b03 2A3 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
143 ***b03 2A3 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
144 ***nh2 _Mango_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
145 ***nh2 _Mango_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
146 ***ng2 MilkyNguyen Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
147 ***ng2 MilkyNguyen Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
148 ***999 [K]en[S]hin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
149 ***999 [K]en[S]hin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
150 ***er2 _[D]elete_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
151 ***er2 _[D]elete_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
152 ***u01 [Tuan_Rau] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
153 ***u01 [Tuan_Rau] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
154 ***n01 [B]uom[X]inh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
155 ***n01 [B]uom[X]inh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
156 ***you TankOne Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
157 ***you TankOne Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
158 ***ieu Quân Long Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 114
159 ***ieu Quân Long Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 113
160 ***ai1 PTMKPTND Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
161 ***ai1 PTMKPTND Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
162 ***ieu Quân Long Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
163 ***ieu Quân Long Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
164 ***12 Tiểu Hồ Ly™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
165 ***12 Tiểu Hồ Ly™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
166 ***nha MaLongNha Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
167 ***nha MaLongNha Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
168 ***p97 [N]o[L]imit Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
169 ***p97 [N]o[L]imit Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
170 ***a99 _ChiBiKi_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 56
171 ***a99 _ChiBiKi_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 54
172 ***hm1 thanhhm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
173 ***hm1 thanhhm Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
174 ***gco CoCoEvil Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
175 ***gco CoCoEvil Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
176 ***hn2 SưTôn™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
177 ***hn2 SưTôn™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
178 ***luv KhanhAn0517 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
179 ***luv KhanhAn0517 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
180 ***azo Chai-Kô Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
181 ***azo Chai-Kô Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
182 ***tin Vio Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
183 ***983 MR3T Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
184 ***983 MR3T Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
185 ***ena Anh-Shin Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
186 ***ena Anh-Shin Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
187 ***hao Bx-Trump Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 78
188 ***hao Bx-Trump Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
189 ***hao Bx-Trump Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
190 ***cme [S]át Thủ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
191 ***cme [S]át Thủ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
192 ***276 TruongFC Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
193 ***276 TruongFC Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
194 ***005 --ESU-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
195 ***005 --ESU-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
196 ***726 sAu_- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
197 ***726 sAu_- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
198 ***ios 0--Linh--0 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
199 ***ios 0--Linh--0 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
200 ***vhn samactinhyeu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 116
201 ***vhn samactinhyeu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
202 ***234 [A]-IronMan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 108
203 ***234 [A]-IronMan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 107
204 ***n02 LinhKul Lam Ngọc Nội Y (lv1) 102
205 ***789 BốMàyLàAi Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
206 ***789 BốMàyLàAi Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
207 ***234 [A]-IronMan Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
208 ***234 [A]-IronMan Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
209 ***790 Hieudz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 135
210 ***790 Hieudz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 134
211 ***alo God-0f-War Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
212 ***alo God-0f-War Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
213 ***ha1 []ThanhLay[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
214 ***ha1 []ThanhLay[] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
215 ***h90 ThursMN Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
216 ***176 NHNL Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
217 ***176 NHNL Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
218 ***019 DannyHero Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
219 ***019 DannyHero Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
220 ***021 TiEu-PhAm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 72
221 ***991 SonqLonq Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
222 ***991 SonqLonq Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
223 ***988 Co_Tu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
224 ***988 Co_Tu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
225 ***123 KEN150319 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
226 ***123 KEN150319 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
227 ***001 ThienLac Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
228 ***001 ThienLac Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
229 ***ieu GhostDark Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
230 ***ieu GhostDark Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
231 ***021 -Z_Z- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
232 ***021 -Z_Z- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
233 ***ng1 HoangGia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
234 ***ng1 HoangGia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
235 ***gvx DuongBatMuoi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
236 ***gvx DuongBatMuoi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
237 ***he1 Cu-__-Phieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
238 ***he1 Cu-__-Phieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
239 ***981 NaoMiss Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
240 ***981 NaoMiss Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
241 ***g9d Lâm Tuyết Kỳ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
242 ***g9d Lâm Tuyết Kỳ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
243 ***yta Tessa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 59
244 ***456 DaiPhi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
245 ***456 DaiPhi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
246 ***123 Urus Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 66
247 ***123 Urus Lam Ngọc Nội Y (lv1) 65
248 ***123 Urus Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
249 ***123 Urus Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
250 ***r93 Tuyết Linh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
251 ***r93 Tuyết Linh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
252 ***7up zZPhyLychZz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
253 ***7up zZPhyLychZz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
254 ***ung HoangTrung Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
255 ***ung HoangTrung Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
256 ***hka -YueYue- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
257 ***cnc HuyenChang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
258 ***cnc HuyenChang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
259 ***rie Jing_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
260 ***rie Jing_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
261 ***umy HỏiHỏiCC Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
262 ***umy HỏiHỏiCC Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
263 ***yen Ng_Ke_Chuyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
264 ***yen Ng_Ke_Chuyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
265 ***m88 [T]ieu[Q]uy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
266 ***m88 [T]ieu[Q]uy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
267 ***536 HoangBach Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
268 ***536 HoangBach Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
269 ***017 -HoàngĐăng- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
270 ***017 -HoàngĐăng- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
271 ***017 -HoàngĐăng- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 69
272 ***ang bufferfree Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
273 ***ang bufferfree Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
274 ***ai1 Thập Tam Yêu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
275 ***ai1 Thập Tam Yêu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
276 ***had Fram2020 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
277 ***had Fram2020 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
278 ***g13 [Hoa]DamBut Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
279 ***g13 [Hoa]DamBut Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
280 ***dai LAMBORGINI Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
281 ***dai LAMBORGINI Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
282 ***ico LamHy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
283 ***ico LamHy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
284 ***123 Trà Xanh Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
285 ***123 Trà Xanh Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
286 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 87
287 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 86
288 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
289 ***es1 ThemGiaoLuu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
290 ***974 ]--iA--[ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 93
291 ***974 ]--iA--[ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 92
292 ***974 ]--iA--[ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
293 ***974 ]--iA--[ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
294 ***ng1 Terra Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
295 ***hat ThiênMaĐế Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
296 ***hat ThiênMaĐế Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
297 ***808 _Huy_ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
298 ***808 _Huy_ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
299 ***kha [BòKho] Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
300 ***kha [BòKho] Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
301 ***546 ----[-]--yee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
302 ***340 Panda Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
303 ***340 Panda Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
304 ***546 ----[-]--yee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
305 ***lit -Lee- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
306 ***lit -Lee- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
307 ***iao -Sheep- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
308 ***iao -Sheep- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
309 ***cic Spring 100™ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
310 ***cic Spring 100™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
311 ***ong HuyetXichMa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 91
312 ***ong HuyetXichMa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 90
313 ***sme -Chủ_LôĐề- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
314 ***iem LangWuan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
315 ***iem LangWuan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
316 ***en1 Ke_MeTao Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
317 ***en1 Ke_MeTao Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
318 ***ghl Nedved Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
319 ***ghl Nedved Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
320 ***et3 ---Kubin--- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
321 ***rau Tuấn Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
322 ***rau Tuấn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
323 ***inh TeLongTK Lam Ngọc Nội Y (lv1) 129
324 ***c70 Koy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
325 ***mot farmmill Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
326 ***mot farmmill Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
327 ***e01 [Vô Tướng] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
328 ***e01 [Vô Tướng] Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
329 ***110 Ballantines Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
330 ***110 Ballantines Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
331 ***973 -TrungDaiMu- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
332 ***973 -TrungDaiMu- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
333 ***c01 Tiểu Sam Sam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
334 ***c01 Tiểu Sam Sam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
335 ***179 Ha-Tuyet Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
336 ***003 Chanhh Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
337 ***003 Chanhh Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
338 ***n09 PigSama Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
339 ***n09 PigSama Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
340 ***ai1 Thập Tam Yêu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 58
341 ***111 muonze Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 47
342 ***111 muonze Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 46
343 ***c9d Alexander Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
344 ***c9d Alexander Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
345 ***hao TarZan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
346 ***hao TarZan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
347 ***812 Koni Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
348 ***812 Koni Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
349 ***ovy -Demon- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
350 ***ha2 [K3]-MuRoiLe Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
351 ***ls1 MiNa_MiNa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
352 ***ls1 MiNa_MiNa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
353 ***201 -Bunbo- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
354 ***201 -Bunbo- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
355 ***102 -Saloma- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
356 ***102 -Saloma- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
357 ***huc ]-[ieu-[P]hu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
358 ***huc ]-[ieu-[P]hu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
359 ***802 -Lavie- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
360 ***802 -Lavie- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
361 ***nh1 Cay Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
362 ***nh1 Cay Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
363 ***ca1 Aliana Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 44
364 ***ca1 Aliana Huyết Tử Nội Y (lv2) 43
365 ***rau Tuấn Huyết Tử Nội Y (lv2) 86
366 ***goc NhocKieuKi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
367 ***goc NhocKieuKi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
368 ***ynh BuffNacute Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
369 ***ynh BuffNacute Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
370 ***beo ASURA-VLMC2 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
371 ***beo ASURA-VLMC2 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
372 ***066 SONG__NHI Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
373 ***066 SONG__NHI Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
374 ***gtu xNguyetNgax Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 71
375 ***gtu xNguyetNgax Lam Ngọc Nội Y (lv1) 70
376 ***gtu xNguyetNgax Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
377 ***gtu xNguyetNgax Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
378 ***huy Renji Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
379 ***huy Renji Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
380 ***710 LieuNhuUyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
381 ***710 LieuNhuUyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
382 ***111 Xu-Ka Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
383 ***111 Xu-Ka Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
384 ***hua Ca[]Chua Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
385 ***hua Ca[]Chua Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
386 ***312 Misuki Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
387 ***312 Misuki Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
388 ***ua1 [Ca-Chua] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
389 ***ua1 [Ca-Chua] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
390 ***456 HangVo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
391 ***456 HangVo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
392 ***lat ThjkCaKhja Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
393 ***lat ThjkCaKhja Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
394 ***101 TuLaMa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
395 ***996 [Q]uan--[A]m Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
396 ***996 [Q]uan--[A]m Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
397 ***iet Bé Tập Tạ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
398 ***iet Bé Tập Tạ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
399 ***811 The[King]N01 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 50
400 ***233 LiLy94 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
401 ***233 LiLy94 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
402 ***183 HDB Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
403 ***183 HDB Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
404 ***789 [Ma]Nhẫn Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
405 ***789 [Ma]Nhẫn Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
406 ***345 ChâuBáThông Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
407 ***345 ChâuBáThông Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
408 ***001 Nikio Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
409 ***001 Nikio Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
410 ***ny1 -M[i]n- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
411 ***ny1 -M[i]n- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
412 ***021 kar-98k Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
413 ***021 kar-98k Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
414 ***ica Gió™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
415 ***ica Gió™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
416 ***lum Sung_JinWoo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 86
417 ***lum Sung_JinWoo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 85
418 ***lum Sung_JinWoo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
419 ***lum Sung_JinWoo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
420 ***i2d ™Xiangling™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
421 ***i2d ™Xiangling™ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
422 ***979 Đưởng Bá Hổ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
423 ***111 2321 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
424 ***111 2321 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
425 ***020 DragonTiger Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
426 ***020 DragonTiger Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
427 ***gmc Whishkey Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
428 ***ach Chí Tôn Bảo Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
429 ***ach Chí Tôn Bảo Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
430 ***383 -oAAo- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
431 ***ch1 Giết_Hết Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 102
432 ***ch1 Giết_Hết Lam Ngọc Nội Y (lv1) 101
433 ***383 -oAAo- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
434 ***me3 2bmg Lam Ngọc Nội Y (lv1) 90
435 ***608 DongNguyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
436 ***608 DongNguyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
437 ***690 Dau_Cat_Moi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 78
438 ***690 Dau_Cat_Moi Huyết Tử Nội Y (lv2) 77
439 ***arm Cu Liệt Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
440 ***arm Cu Liệt Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
441 ***697 BBon Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
442 ***697 BBon Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
443 ***992 --MIHAWK-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
444 ***992 --MIHAWK-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
445 ***nm1 Alibabon Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
446 ***nm1 Alibabon Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
447 ***a85 Lang-Nhan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
448 ***a85 Lang-Nhan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
449 ***605 TieuTamTieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
450 ***605 TieuTamTieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
451 ***hai Hư_Trúc Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
452 ***hai Hư_Trúc Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
453 ***pro _Alway_ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
454 ***pro _Alway_ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
455 ***990 Hạng-Vũ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
456 ***990 Hạng-Vũ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
457 ***y20 tran_pham Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
458 ***y20 tran_pham Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
459 ***glm Quan Vũ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 127
460 ***glm Quan Vũ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 126
461 ***212 []BUFF[] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
462 ***212 []BUFF[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
463 ***tnl NXT Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
464 ***tnl NXT Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
465 ***ndb TiểuLongNữ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
466 ***ndb TiểuLongNữ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
467 ***006 CaPheDa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 74
468 ***006 CaPheDa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 73
469 ***007 PhucDo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
470 ***007 PhucDo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
471 ***lag Piggy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 49
472 ***lag Piggy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 48
473 ***enz Sữa Con Bò Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
474 ***enz Sữa Con Bò Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
475 ***lt0 Federal Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
476 ***lt0 Federal Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
477 ***bia ThíchRượuĐế Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 79
478 ***ies JIngjs Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
479 ***iuc Lý Thất Dạ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
480 ***iuc Lý Thất Dạ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
481 ***bia ThíchRượuĐế Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
482 ***bia ThíchRượuĐế Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
483 ***226 M4ZiNo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
484 ***226 M4ZiNo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
485 ***ibi ThuyTep Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
486 ***ibi ThuyTep Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
487 ***687 -Thien-Long- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
488 ***igh NamCungUyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
489 ***igh NamCungUyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
490 ***ien ÔngNgoại Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
491 ***ien ÔngNgoại Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
492 ***810 TieuYeuQuai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
493 ***810 TieuYeuQuai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
494 Không Hợp Lệ Không Hợp Lệ 0
495 Không Hợp Lệ Không Hợp Lệ 0
496 ***gia [M]inh[C]ool Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
497 ***gia [M]inh[C]ool Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
498 ***gmc Whishkey Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 113
499 ***123 Yahoo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
500 ***123 Yahoo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
501 ***art Vin_Star Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
502 ***art Vin_Star Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
503 ***498 ZzPhaThienzZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
504 ***498 ZzPhaThienzZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
505 ***ch1 Giết_Hết Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
506 ***ch1 Giết_Hết Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
507 ***h20 Tay_Truc Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
508 ***h20 Tay_Truc Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
509 ***001 Adamts Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
510 ***001 Adamts Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
511 ***989 ABC-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
512 ***989 ABC-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
513 ***306 Liu__Crystal Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
514 ***e30 MinhDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 31
515 ***e30 MinhDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 30
516 ***987 Vokykaka Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
517 ***987 Vokykaka Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
518 ***201 [L]ionKing Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
519 ***201 [L]ionKing Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
520 ***990 --Cobra-- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
521 ***990 --Cobra-- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
522 ***o82 __[[zizo]]__ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
523 ***o82 __[[zizo]]__ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
524 ***ppp nghppp Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
525 ***ppp nghppp Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
526 ***123 ThaoNB Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
527 ***123 ThaoNB Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
528 ***vt8 ThưKýXã Lam Ngọc Nội Y (lv1) 70
529 ***vt8 ThưKýXã Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
530 ***vt8 ThưKýXã Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
531 ***n08 [N]-AnNhien Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
532 ***n08 [N]-AnNhien Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
533 ***id1 --Buff--1 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
534 ***k33 Christopher Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
535 ***k33 Christopher Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
536 ***001 VG_Asurra Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
537 ***igh Pro_style Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
538 ***igh Pro_style Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
539 ***ang ĐấuThánh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
540 ***n02 LinhCun Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
541 ***n02 LinhCun Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
542 ***020 EmXinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
543 ***ca1 ĐiêuThuyền™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
544 ***112 Rolex_18k Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
545 ***112 Rolex_18k Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
546 ***b02 BatKham Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
547 ***b02 BatKham Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
548 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 93
549 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Nội Y (lv1) 92
550 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
551 ***ng1 Kumiho Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
552 ***co2 PhiLinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
553 ***co2 PhiLinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
554 ***204 Hoa-Vo-Sac Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 94
555 ***044 20044 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
556 ***044 20044 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
557 ***psi --[V]eChai-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
558 ***psi --[V]eChai-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
559 ***hau Tieu_Nu Huyết Tử Nội Y (lv2) 136
560 ***hau Tieu_Nu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 135
561 ***100 [S]aoChichEm Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
562 ***100 [S]aoChichEm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
563 ***123 Xích Tiên Tử Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
564 ***123 Xích Tiên Tử Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
565 ***lao Dep--Lao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
566 ***uan erery Huyết Tử Nội Y (lv2) 87
567 ***uan erery Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 86
568 ***uki IPhone11Pro Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
569 ***uki IPhone11Pro Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
570 ***anh zBaoKhang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
571 ***anh zBaoKhang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
572 ***ong Azure Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
573 ***ong Azure Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
574 ***o10 [K]-No2 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
575 ***o10 [K]-No2 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
576 ***ura Cửu VỹHồ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
577 ***ura Cửu VỹHồ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
578 ***g12 MESSI_100 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
579 ***g12 MESSI_100 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
580 ***982 bocuachay Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
581 ***982 bocuachay Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
582 ***i07 EmDiFam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 53
583 ***i07 EmDiFam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 52
584 ***anh emlao3 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 39
585 ***anh emlao3 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 38
586 ***dt5 [9]Dragonz Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
587 ***dt5 [9]Dragonz Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
588 ***non Mr-Tam Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
589 ***non Mr-Tam Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
590 ***cq5 Fe Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
591 ***hka [A]-IronGirl Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
592 ***ua1 Panda-Q Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
593 ***h19 Cobra Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 77
594 ***h19 Cobra Huyết Tử Nội Y (lv2) 76
595 ***h19 Cobra Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 75
596 ***h19 Cobra Lam Ngọc Nội Y (lv1) 74
597 ***cq5 Fe Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
598 ***000 NhuThao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
599 ***000 NhuThao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
600 ***093 Độc Cô Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
601 ***093 Độc Cô Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
602 ***hya Lang_Khach Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
603 ***hya Lang_Khach Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
604 ***ua1 Panda-Q Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
605 ***nq1 Moc[Q]ueAnh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
606 ***nq1 Moc[Q]ueAnh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
607 ***809 Giot_Le_Tinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
608 ***809 Giot_Le_Tinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
609 ***509 -][-][ugo- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
610 ***509 -][-][ugo- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
611 ***984 SuSaRaPk Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
612 ***984 SuSaRaPk Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
613 ***cau _GaiTuyetKy_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 122
614 ***cau _GaiTuyetKy_ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
615 ***cau _GaiTuyetKy_ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
616 ***sme ĐítMọcMụn Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
617 ***sme ĐítMọcMụn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
618 ***hao _Xinzhao_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
619 ***hao _Xinzhao_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
620 ***nam -Ninja- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 82
621 ***nam -Ninja- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
622 ***nam -Ninja- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
623 ***nlp Thanh-Lieu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
624 ***nlp Thanh-Lieu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
625 ***oa8 BapVN Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
626 ***oa8 BapVN Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
627 ***anh KiemKhach- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
628 ***anh KiemKhach- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
629 ***y29 Bạch Quỷ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
630 ***y29 Bạch Quỷ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
631 ***103 Gia-Long Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
632 ***lee DangTien Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
633 ***lee DangTien Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
634 ***emy Ly_Ca Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
635 ***emy Ly_Ca Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
636 ***s01 zzzTTzzz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
637 ***s01 zzzTTzzz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
638 ***v03 JasonMN Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
639 ***v03 JasonMN Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
640 ***co2 SongNghi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
641 ***co2 SongNghi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
642 ***sr2 -w- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
643 ***sr2 -w- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
644 ***ute ™Chivas™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
645 ***ute ™Chivas™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
646 ***ute ™Chivas™ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 121
647 ***in2 Hắc Xà Nhi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
648 ***in2 Hắc Xà Nhi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
649 ***259 Bé Tập Chơi Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
650 ***259 Bé Tập Chơi Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
651 ***hau Tieu__Yeu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
652 ***hau Tieu__Yeu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
653 ***tcq D-Lord Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
654 ***tcq D-Lord Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
655 ***193 Chí Bình Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
656 ***193 Chí Bình Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
657 ***001 BiLong91 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
658 ***001 BiLong91 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
659 ***911 Super_Star Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
660 ***911 Super_Star Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
661 ***123 Bao-Anh-CZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
662 ***123 Bao-Anh-CZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
663 ***020 TrucLam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
664 ***020 TrucLam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
665 ***arl LưuVĩnhVân Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
666 ***arl LưuVĩnhVân Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
667 ***s85 []RedHat[] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 119
668 ***s85 []RedHat[] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
669 ***s85 []RedHat[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
670 ***co1 0ThienThan0 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
671 ***co1 0ThienThan0 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
672 ***ato Độc Cô Sầu Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
673 ***ato Độc Cô Sầu Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
674 ***an5 TranNhan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
675 ***986 Black_Evil Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
676 ***986 Black_Evil Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
677 ***ian Bufe Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
678 ***ian Bufe Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
679 ***786 Chi2vip Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
680 ***786 Chi2vip Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
681 ***019 [R]emyMartin Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
682 ***019 [R]emyMartin Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
683 ***akc [S]o_Chua_Ku Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
684 ***akc [S]o_Chua_Ku Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
685 ***ong [R]onin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 82
686 ***ong [R]onin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
687 ***ong [R]onin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
688 ***ghe SipThai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 132
689 ***ahn ™Sư Tôn Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
690 ***ahn ™Sư Tôn Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
691 ***ung __Huyet_Hoa_ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
692 ***ung __Huyet_Hoa_ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
693 ***051 ffqfqwfwqf Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
694 ***1lc Trieu_Man01 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
695 ***hn1 [K]-Khanh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 108
696 ***hn1 [K]-Khanh Huyết Tử Nội Y (lv2) 103
697 ***340 PinkOne Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
698 ***340 PinkOne Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
699 ***i91 VEVO Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
700 ***020 Enterprise Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 87
701 ***020 Enterprise Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
702 ***eep Miao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
703 ***i85 -Angel-Girl- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
704 ***i85 -Angel-Girl- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
705 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
706 ***h19 [A]-Captain Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
707 ***kh1 KiếmThánh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
708 ***kh1 KiếmThánh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
709 ***989 ChaThienHa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 66
710 ***ill Chill Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
711 ***ill Chill Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
712 ***ien lucca Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
713 ***ien lucca Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
714 ***ang Nocturne Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
715 ***123 Vân Long Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
716 ***123 Vân Long Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
717 ***ynh -Harusame- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
718 ***ynh -Harusame- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
719 ***9ds HuyetPhung Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
720 ***9ds HuyetPhung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
721 ***ntk VinhKhang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
722 ***ntk VinhKhang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
723 ***lit PlayGirl Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
724 ***lit PlayGirl Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
725 ***gco zygarde Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
726 ***gco zygarde Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
727 ***tao Nami-- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
728 ***tao Nami-- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
729 ***020 _Pinguin_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
730 ***020 _Pinguin_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
731 ***th1 BúnBòHuế Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
732 ***th1 BúnBòHuế Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
733 ***ion DuyPhong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
734 ***ion DuyPhong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
735 ***a94 NK0612 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
736 ***a94 NK0612 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
737 ***e42 [A]-Scarlett Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
738 ***666 Pax Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
739 ***666 Pax Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
740 ***372 PhucMalTang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
741 ***372 PhucMalTang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
742 ***mau Test-LucLam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
743 ***mau Test-LucLam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
744 ***000 Than[H]Long Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
745 ***000 Than[H]Long Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
746 ***goc DiepVoUu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 106
747 ***goc DiepVoUu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 105
748 ***ach JonyBuuMG Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
749 ***ach JonyBuuMG Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
750 ***yen Chiho Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
751 ***yen Chiho Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
752 ***dt5 [9]Dragons Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
753 ***dt5 [9]Dragons Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
754 ***uvd quanmatinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
755 ***uvd quanmatinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
756 ***n11 Ranger Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
757 ***n11 Ranger Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
758 ***333 Long_Ca Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
759 ***333 Long_Ca Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
760 ***006 -x-BeThuy-x- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
761 ***006 -x-BeThuy-x- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
762 ***gwu hyungOn Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
763 ***123 asdseqweq Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
764 ***123 asdseqweq Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
765 ***lao Sandal Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
766 ***lao Sandal Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
767 ***yta Lăng Thiên Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
768 ***yta Lăng Thiên Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
769 ***001 Asuza Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
770 ***001 Asuza Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
771 ***u02 Bup_TK7 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
772 ***u02 Bup_TK7 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
773 ***993 PicaChu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
774 ***xom Buff_Fairy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
775 ***xom Buff_Fairy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
776 ***985 Volkath Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
777 ***985 Volkath Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
778 ***n19 N19 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
779 ***n19 N19 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
780 ***e04 ThaiCoMaThan Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
781 ***e04 ThaiCoMaThan Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
782 ***012 zZTrangAnhZz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
783 ***001 SuTieuThuy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
784 ***001 SuTieuThuy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
785 ***ng1 BeBongBap Lam Ngọc Nội Y (lv1) 84
786 ***k42 DeepSoul Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
787 ***k42 DeepSoul Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
788 ***r15 AnhYeuAsura Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
789 ***r15 AnhYeuAsura Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
790 ***ng1 BeBongBap Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
791 ***ng1 BeBongBap Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
792 ***udo BoVienChien Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
793 ***udo BoVienChien Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
794 ***020 ThiênNhẫn Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
795 ***020 ThiênNhẫn Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
796 ***mae Holmes Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
797 ***mae Holmes Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
798 ***non afghj Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
799 ***non afghj Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
800 ***mun Tuệ Lâm Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
801 ***mun Tuệ Lâm Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
802 ***lao Nghi-Thuong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
803 ***lao Nghi-Thuong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
804 ***ura LôiĐế Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
805 ***ura LôiĐế Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
806 ***i85 detuao01 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
807 ***009 MANBB Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
808 ***009 MANBB Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
809 ***nhi Bố Già Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
810 ***nhi Bố Già Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
811 ***001 ThậpTamMuội Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
812 ***001 ThậpTamMuội Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
813 ***yen Trà Bạc Hà Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
814 ***yen Trà Bạc Hà Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
815 ***456 Balu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
816 ***456 Balu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
817 ***yen JuLong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
818 ***yen JuLong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
819 ***hao [-Oshjn-] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
820 ***hao [-Oshjn-] Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
821 ***b01 Tống Kiều Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
822 ***b01 Tống Kiều Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
823 ***207 LoiDe Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
824 ***207 LoiDe Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
825 ***536 XemThoi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
826 ***536 XemThoi Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
827 ***y16 ma_than99 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 46
828 ***t90 [H]oaCuaPhat Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
829 ***t90 [H]oaCuaPhat Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
830 ***195 God___ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 68
831 ***195 God___ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 43
832 ***ong XHD Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
833 ***ong XHD Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
834 ***obu [C]herry Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
835 ***obu [C]herry Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
836 ***n09 [[Lam-Xung]] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
837 ***n09 [[Lam-Xung]] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
838 ***glm Hỏa Phụng Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
839 ***glm Hỏa Phụng Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
840 ***axy Nam Đế Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
841 ***axy Nam Đế Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
842 ***k74 [TT-Pháo] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
843 ***k74 [TT-Pháo] Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
844 ***990 TjeuMuoi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
845 ***990 TjeuMuoi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
846 ***939 -GauNhoiBom- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
847 ***939 -GauNhoiBom- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
848 ***004 BeChanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
849 ***004 BeChanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
850 ***123 ChủTịchXã Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
851 ***123 ChủTịchXã Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
852 ***sea yzy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 84
853 ***222 BeBuff123 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
854 ***222 BeBuff123 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
855 ***n85 -Demon-Girl- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
856 ***n85 -Demon-Girl- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
857 ***anh [Mr-Shin] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
858 ***anh [Mr-Shin] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
859 ***212 BacCaDau Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
860 ***h26 Tử Hà Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
861 ***h26 Tử Hà Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
862 ***972 Mỹ Đỗ Toa Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
863 ***972 Mỹ Đỗ Toa Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
864 ***882 PhuNguyen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
865 ***882 PhuNguyen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
866 ***p11 Vo_DanhLT Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
867 ***p11 Vo_DanhLT Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
868 ***41h 172cm Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
869 ***456 GameKriza Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 108
870 ***456 GameKriza Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
871 ***456 GameKriza Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
872 ***uss Cưu Ma Trí Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
873 ***uss Cưu Ma Trí Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
874 ***372 zRainz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 96
875 ***ngo MocKiemAnh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
876 ***ngo MocKiemAnh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
877 ***hai hoakylong2 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
878 ***hai hoakylong2 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
879 ***8x1 vbob8x Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
880 ***8x1 vbob8x Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
881 ***g10 __QiQi__ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
882 ***g10 __QiQi__ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
883 ***688 [CK]LihAsura Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
884 ***688 [CK]LihAsura Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
885 ***666 HaTay Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
886 ***666 HaTay Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
887 ***ker Tam_Phong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 128
888 ***ker Tam_Phong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 127
889 ***802 Linh-Nhi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 113
890 ***802 Linh-Nhi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 111
891 ***ker Tam_Phong Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
892 ***ker Tam_Phong Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
893 ***azo Húc Phượng Lam Ngọc Nội Y (lv1) 102
894 ***991 ____Monday Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
895 ***991 ____Monday Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
896 ***666 CuuDauDa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
897 ***l83 Duong__Yen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
898 ***l83 Duong__Yen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
899 ***777 Dr_Thanh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
900 ***777 Dr_Thanh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
901 ***732 Asasin1980 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
902 ***732 Asasin1980 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
903 ***e9d Thắng Eakar Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
904 ***e9d Thắng Eakar Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
905 ***324 Kingnguyet Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
906 ***001 Bưởi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 97
907 ***001 Bưởi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 74
908 ***e11 []--No1--[] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
909 ***e11 []--No1--[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
910 ***ura _URAL_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
911 ***ouk MG_8X Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
912 ***ouk MG_8X Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
913 ***213 BlackGirl Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
914 ***213 BlackGirl Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
915 ***689 Red-eyes Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
916 ***h25 __KimDung__ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
917 ***h25 __KimDung__ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
918 ***g81 -jonathan- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
919 ***g81 -jonathan- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
920 ***inh DoThietCai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
921 ***inh DoThietCai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
922 ***pen KyDao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
923 ***pen KyDao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
924 ***007 Mokona Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
925 ***007 Mokona Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
926 ***dme LâmGiáoĐầu Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
927 ***dme LâmGiáoĐầu Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
928 ***988 HullTerKull Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 64
929 ***988 HullTerKull Lam Ngọc Nội Y (lv1) 25
930 ***001 Bưởi Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
931 ***001 Bưởi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
932 ***les Teango Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
933 ***les Teango Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
934 ***e02 [LongLaoTam] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
935 ***e02 [LongLaoTam] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
936 ***inh Hong-Phung Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
937 ***inh Hong-Phung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
938 ***t87 --Phung-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
939 ***t87 --Phung-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
940 ***yen Trà Bạc Hà Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 108
941 ***yen Trà Bạc Hà Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 107
942 ***yhb HoaDaiKK Lam Ngọc Nội Y (lv1) 122
943 ***123 VodkaHaNoi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
944 ***123 VodkaHaNoi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
945 ***m68 MoMo79 Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
946 ***m68 MoMo79 Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
947 ***751 EnterFarm Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
948 ***001 [W]atermelon Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
949 ***yen PMW Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
950 ***yen PMW Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
951 ***e42 [A]-Scarlett Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
952 ***ura LôiĐế Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 129
953 ***ura LôiĐế Lam Ngọc Nội Y (lv1) 128
954 ***ura LôiĐế Lam Ngọc Nội Y (lv1) 127
955 ***le1 giongbao Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 69
956 ***le1 giongbao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
957 ***le1 giongbao Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
958 ***519 A7 Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
959 ***519 A7 Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
960 ***dam H___T Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
961 ***dam H___T Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
962 ***aby Oppa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
963 ***aby Oppa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
964 ***687 [K]im[Long Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
965 ***687 [K]im[Long Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
966 ***141 gipcodze Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 42
967 ***141 gipcodze Lam Ngọc Nội Y (lv1) 41
968 ***uqc Tieu_Phu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 82
969 ***uqc Tieu_Phu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 81
970 ***555 Smoke Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
971 ***oa2 anhiu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
972 ***oa2 anhiu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
973 ***n89 htyuyty Lam Ngọc Nội Y (lv1) 51
974 ***n89 htyuyty Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 50
975 ***093 __[S]IDA__ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
976 ***093 __[S]IDA__ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
977 ***n22 RenYingYing Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
978 ***n22 RenYingYing Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
979 ***301 HacLucLam Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
980 ***301 HacLucLam Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
981 ***y88 -LãnhPhong- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
982 ***y88 -LãnhPhong- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
983 ***son [K_O] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
984 ***son [K_O] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
985 ***ver UncleB53 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
986 ***ver UncleB53 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
987 ***anh _KimAnh_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 59
988 ***sa1 Anh_Củi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
989 ***sa1 Anh_Củi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
990 ***um1 Toc_may Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
991 ***um1 Toc_may Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
992 ***gho Ut_[M]ay Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
993 ***ien TiêuDaoTử Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
994 ***ien TiêuDaoTử Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
995 ***974 Su-Heo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 94
996 ***974 Su-Heo Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
997 ***974 Su-Heo Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
998 ***ai1 HonBoMa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 68
999 ***123 DX Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1000 ***123 DX Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1001 ***004 KiemVanTu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1002 ***004 KiemVanTu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1003 ***ong Sayonara Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1004 ***ong Sayonara Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1005 ***606 ™Trà Đào™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 42
1006 ***606 ™Trà Đào™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
1007 ***606 ™Trà Đào™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1008 ***987 TRUNG Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1009 ***987 TRUNG Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1010 ***tet Như Nguyệt Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1011 ***tet Như Nguyệt Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1012 ***lay King[]play Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1013 ***lay King[]play Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1014 ***009 —PoLice— Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
1015 ***009 —PoLice— Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1016 ***123 Rose Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1017 ***123 Rose Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1018 ***802 Ut-Ly Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 82
1019 ***868 _V_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1020 ***868 _V_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1021 ***123 24h-Run Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1022 ***123 24h-Run Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1023 ***hat JohnieWalker Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1024 ***hat JohnieWalker Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1025 ***hn3 †Tiểu_Yến† Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1026 ***hn3 †Tiểu_Yến† Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1027 ***304 9789789 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1028 ***g95 Vodka Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 93
1029 ***anh Thần-Nữ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1030 ***anh Thần-Nữ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1031 ***234 Ruou_De_No1 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1032 ***234 Ruou_De_No1 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1033 ***xic NganLy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1034 ***hai cui_mia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1035 ***hai cui_mia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1036 ***xic NganLy Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1037 ***bmt [N]hiepPhong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1038 ***bmt [N]hiepPhong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1039 ***991 Vui_La_Chinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1040 ***991 Vui_La_Chinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1041 ***210 TieuThuThuy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1042 ***210 TieuThuThuy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1043 ***114 qwqwqaa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 60
1044 ***cho lamgiau Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1045 ***i85 ---Na-Tra--- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1046 ***i85 ---Na-Tra--- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1047 ***net RicLan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1048 ***net RicLan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1049 ***881 12345 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1050 ***hi5 Sugar-Daddy Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 49
1051 ***hi5 Sugar-Daddy Huyết Tử Nội Y (lv2) 48
1052 ***112 TranDy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1053 ***112 TranDy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1054 ***512 _HuyenChan_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1055 ***512 _HuyenChan_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1056 ***687 ][v][a-][3u- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1057 ***687 ][v][a-][3u- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1058 ***879 [S]in Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1059 ***dom Imma Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1060 ***dom Imma Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1061 ***278 Algel279 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1062 ***278 Algel279 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1063 ***111 TrùmVượtNgục Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
1064 ***111 TrùmVượtNgục Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1065 ***879 [S]in Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1066 ***589 Zz-HoiUc-zZ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1067 ***589 Zz-HoiUc-zZ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1068 ***990 Con Trâu Đất Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 120
1069 ***990 Con Trâu Đất Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 31
1070 ***990 Con Trâu Đất Huyết Tử Nội Y (lv2) 30
1071 ***ham Bich-Dao Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1072 ***888 -Ken- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1073 ***888 -Ken- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1074 ***n08 [N]-TienLap Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1075 ***ato Ngọa Long Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 55
1076 ***ato Ngọa Long Lam Ngọc Nội Y (lv1) 54
1077 ***i18 KiemLinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 57
1078 ***i18 KiemLinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 56
1079 ***t20 Bap_Nuong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1080 ***t20 Bap_Nuong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1081 ***a23 ABEL Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 64
1082 ***a23 ABEL Lam Ngọc Nội Y (lv1) 63
1083 ***pvc Natalia Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1084 ***pvc Natalia Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1085 ***646 ZhengChun Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1086 ***646 ZhengChun Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1087 ***anh MelodicDeath Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1088 ***anh MelodicDeath Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1089 ***mom KillAll Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1090 ***mom KillAll Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1091 ***99x BlackCaptain Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1092 ***99x BlackCaptain Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1093 ***310 Neon Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1094 ***310 Neon Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1095 ***957 Lord-of-King Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1096 ***957 Lord-of-King Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1097 ***a88 ThienYThienV Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 103
1098 ***a88 ThienYThienV Lam Ngọc Nội Y (lv1) 102
1099 ***tou [A][rigatou] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1100 ***tou [A][rigatou] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1101 ***992 _ThichThiDen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 102
1102 ***e03 Thanh_Truc Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1103 ***e03 Thanh_Truc Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1104 ***104 Teppi Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1105 ***104 Teppi Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1106 ***gnc Bon Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1107 ***gnc Bon Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1108 ***mal _BoHeun_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1109 ***inh MacHongQuan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1110 ***inh MacHongQuan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1111 ***196 God_____ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 138
1112 ***196 God_____ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 131
1113 ***han HKT Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1114 ***123 PhuongVu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1115 ***123 PhuongVu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1116 ***506 SACHIRA Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1117 ***506 SACHIRA Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1118 ***o11 crak Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 65
1119 ***119 Bad-Boy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1120 ***119 Bad-Boy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1121 ***hka ™Trà Chanh™ Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1122 ***hka ™Trà Chanh™ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1123 ***g95 Vodka Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1124 ***nam LazzeLT Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1125 ***nam LazzeLT Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1126 ***111 --------mila Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1127 ***111 --------mila Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1128 ***111 Perty__Girl Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1129 ***111 Perty__Girl Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1130 ***apa chemsmeme Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1131 ***apa chemsmeme Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1132 ***994 -x-[S]hin-x- Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1133 ***994 -x-[S]hin-x- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1134 ***iet TamThieuGia_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1135 ***iet TamThieuGia_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1136 ***n01 RiveRi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1137 ***n01 RiveRi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1138 ***n11 ZhangWuJi Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1139 ***n11 ZhangWuJi Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1140 ***r93 Tuyết Lan Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
1141 ***r93 Tuyết Lan Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1142 ***ong Hỏa Long Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1143 ***ong Hỏa Long Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1144 ***wa1 _-HuyetTinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1145 ***wa1 _-HuyetTinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1146 ***ove [Banana] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 125
1147 ***ove [Banana] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 124
1148 ***ove [Banana] Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1149 ***406 Hoa-Vinh Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1150 ***406 Hoa-Vinh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1151 ***nvt BíThưXã Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1152 ***nvt BíThưXã Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1153 ***111 CaptainLee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1154 ***111 CaptainLee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1155 ***409 [S]-Phoenix Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1156 ***409 [S]-Phoenix Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1157 ***hud emkenfgh Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1158 ***hud emkenfgh Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1159 ***908 PeHeoXinh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1160 ***908 PeHeoXinh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1161 ***m9d 5008 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1162 ***io1 NPK_____ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 106
1163 ***io1 NPK_____ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 105
1164 ***456 HanTin Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1165 ***456 HanTin Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1166 ***ong Kho] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1167 ***ong Kho] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1168 ***geo hoalongthan Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1169 ***geo hoalongthan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1170 ***on7 AThanhTu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1171 ***on7 AThanhTu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1172 ***307 DanielSs1 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1173 ***234 Mít Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1174 ***234 Mít Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1175 ***123 SakuraMeTa Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1176 ***123 SakuraMeTa Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1177 ***307 DanielSs1 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1178 ***oho ZzLanhZz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1179 ***oho ZzLanhZz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1180 ***990 _LuDu_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 82
1181 ***990 _LuDu_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 81
1182 ***ong ChúVoiCon Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1183 ***ong ChúVoiCon Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1184 ***ns2 HuyếtQuỷ Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1185 ***ns2 HuyếtQuỷ Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1186 ***oto Rola-Misaki Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1187 ***oto Rola-Misaki Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1188 ***123 ewgqewgewg Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1189 ***123 ewgqewgewg Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1190 ***er1 ™Louis13™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1191 ***er1 ™Louis13™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1192 ***ma1 ™ Trà Sen ™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
1193 ***ma1 ™ Trà Sen ™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1194 ***g01 HuynhHong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1195 ***g01 HuynhHong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1196 ***m2 _NoVa_ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 6
1197 ***m2 _NoVa_ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1198 ***anh _KimHoa_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 77
1199 ***anh _KimHoa_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 76
1200 ***ieu Ca-Koi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1201 ***ieu Ca-Koi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1202 ***oan Evil[F]male Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1203 ***oan Evil[F]male Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1204 ***994 BaCuCai Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1205 ***994 BaCuCai Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1206 ***dan -z-YuN-z- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1207 ***dan -z-YuN-z- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1208 ***006 _EMBE_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 121
1209 ***006 _EMBE_ Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 120
1210 ***987 ___BinXaoLin Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1211 ***987 ___BinXaoLin Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1212 ***ks1 HanTheTrung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1213 ***o00 Nguyen_Nhi Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 70
1214 ***o00 Nguyen_Nhi Lam Ngọc Nội Y (lv1) 69
1215 ***u91 tichmy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1216 ***u91 tichmy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1217 ***uan Giang[[Cung Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1218 ***uan Giang[[Cung Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1219 ***e04 ThapTamTy Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1220 ***e04 ThapTamTy Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1221 ***p42 Tam- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1222 ***p42 Tam- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1223 ***ico HồngTrúc Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1224 ***ico HồngTrúc Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1225 ***181 RotBo2811 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 42
1226 ***181 RotBo2811 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 41
1227 ***kol Shane Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1228 ***kol Shane Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1229 ***gtu xBichNgocx Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1230 ***gtu xBichNgocx Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1231 ***994 CửuNương Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1232 ***ng1 _MiKu_ Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1233 ***123 --QuangAnh-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1234 ***123 --QuangAnh-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1235 ***881 TâyVươngMẫu Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1236 ***881 TâyVươngMẫu Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1237 ***gl2 [Xi]chTienTu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 125
1238 ***n94 Vu[Lam] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1239 ***n94 Vu[Lam] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1240 ***ba1 ™Swing™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1241 ***ba1 ™Swing™ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1242 ***ing Tức Hồng Lệ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1243 ***ing Tức Hồng Lệ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1244 ***41h 1m72 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1245 ***312 BeBong Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1246 ***312 BeBong Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1247 ***aru Cai_Gi_Day Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1248 ***lyb [E]mLưuManh Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1249 ***lyb [E]mLưuManh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1250 ***03x MaVuY Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1251 ***g21 BoMayThach Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1252 ***g21 BoMayThach Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1253 ***on4 ThanTang Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1254 ***on4 ThanTang Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1255 ***sea Giết Sạch Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1256 ***sea Giết Sạch Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1257 ***120 Mr_KuGolf Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1258 ***120 Mr_KuGolf Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1259 ***111 Captain-Lee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1260 ***111 Captain-Lee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1261 ***i89 -Thien-- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1262 ***i89 -Thien-- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1263 ***406 Mynamejazz Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1264 ***406 Mynamejazz Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1265 ***111 Temple-[] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1266 ***hmc Phangggggg Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1267 ***hmc Phangggggg Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1268 ***211 -Meo- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1269 ***a79 -x-Virus-x- Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1270 ***123 Kẻ Hủy Diệt Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1271 ***123 Kẻ Hủy Diệt Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1272 ***c19 TamQuan Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1273 ***a79 -x-Virus-x- Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1274 ***gdh FullBody Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1275 ***gdh FullBody Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1276 ***c9d [A]-Hulk Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1277 ***c9d [A]-Hulk Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1278 ***ing [L]egen Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1279 ***ing [L]egen Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1280 ***inh Bắc Cái Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1281 ***inh Bắc Cái Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1282 ***t01 TeeMee Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1283 ***t01 TeeMee Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1284 ***eee [A]-Woman Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1285 ***eee [A]-Woman Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1286 ***999 VietPhong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1287 ***999 VietPhong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1288 ***gl2 [Xi]chTienTu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1289 ***gl2 [Xi]chTienTu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1290 ***amo KIKINHAT Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1291 ***amo KIKINHAT Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1292 ***ion Thathu Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 70
1293 ***ion Thathu Lam Ngọc Nội Y (lv1) 69
1294 ***375 Thánh Nữ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1295 ***375 Thánh Nữ Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1296 ***no1 BúnThịtNướng Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1297 ***no1 BúnThịtNướng Huyết Tử Nội Y (lv2) 5
1298 ***g69 -TieuDongTa- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1299 ***g69 -TieuDongTa- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1300 ***ung ThanCong Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 6
1301 ***ung ThanCong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1302 ***123 -bao-anh02- Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1303 ***123 -bao-anh02- Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1304 ***duy Visa Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1305 ***duy Visa Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 5
1306 ***ong vietlong Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1307 ***ong vietlong Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1308 ***ung theend Huyết Tử Nội Y (lv2) 6
1309 ***ung theend Huyết Tử Giới Chỉ (lv2) 5
1310 ***521 xTieuBaox Lam Ngọc Nội Y (lv1) 6
1311 ***123 [S]aoThiênMa Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1312 ***123 [S]aoThiênMa Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1313 ***472 chivas_35 Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1314 ***472 chivas_35 Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1315 ***521 xTieuBaox Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1316 ***e03 [SaMaLa] Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 6
1317 ***e03 [SaMaLa] Lam Ngọc Nội Y (lv1) 5
1318 ***102 xinhxinhh Lam Ngọc Giới Chỉ (lv1) 5
1319 ***iet -ThachSanh- Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1320 ***iet -ThachSanh- Hoàng Sắc Nội Y (lv3) 5
1321 ***er1 ™BùmBum™ Hoàng Sắc Giới Chỉ (lv3) 6
1322 ***er1 ™BùmBum™