Xếp Hạng Nhân Vật Tài Sản (Asura tiền tệ)
1 [S]aoThiênMa
226
2 ™Sư Tôn
122
3 Chí Bình
52
4 Marshal
29
5 Su-Heo
20
6 zero05
17
7 LazzeLT
10
8 Giet_Het
4
9 -YaZ-
3
10 XxDeVuongxX
2
11 Mạc Sầu
1
12 -jonathan-
1
13 LôiĐế
1
14 Lão Tam
1