Quản Lý Tài Khoản

Chú ý

  • Tài khoản có điểm tích lũy tháng >= 300 điểm, được tặng mỗi ngày 1 lượt quay may mắn.
    Vật phẩm trúng thưởng trong vòng quay sẽ được chuyển vào Kì Trân Tiêu Cục.
    Vui lòng kiểm tra trong game để nhận vật phẩm!
pointer
turntable