TIN TỨC

💗💗Thông báo cập nhật lại hệ thống ác danh và danh tiếng từ ngày 1/1/2019💗💗
👉Hệ thống mới update về ngoại hiệu và yêu cầu điểm cao hơn để các bạn phấn đâu:
🌾Hệ thống ác danh : 
.
Bậc 1 : Huyết Ma : 100
Bậc 2 : Tà Ma : 1000
bậc 3 : Quái Ma : 2000
bậc 4 : Cuồng Ma : 4000
Bậc 5 : Đại Ma Đầu : 70000
Bậc 6 : Huyết sát : 100000
Bậc 7 : Tà Sát : 150000
Bậc 8 : Thiên Sát Tinh : 200000
Bậc 9 : Đại Ác Thân Nhân : 500000
Bậc 10 : Thiên Y Vô Phùng : 1000000
.
🌾Hệ thống danh tiếng :
.
Bậc 1 : Thiện Minh : 1000 
Bậc 2 : Thiện Doanh : 10000
Bậc 3 : Thiện Túc : 20000
Bậc 4 : Thiện Mẫn 40000
Bậc 5 : Vũ Kiệt : 700000
Bậc 6 : Vũ Khách : 1000000
Bậc 7 : Vũ Tôn : 1500000
Bậc 8 : Thiên Vũ Tinh : 2000000
Bậc 9 : Võ Lâm Đại Hiệp : 5000000
Bậc 10 : Hạo Thiên Kim Khuyết : 10000000