TIN TỨC

🌿 Hướng dẫn tiến cấp vũ khí Thiên Hổ

👉 Bước 1: Thu thập Thiên Hổ hoán phiếu ở NPC Đàm Hương

👉 Bước 2: Xếp vũ khí Hăng Long Đăng Tiên 6 ô 1 hành trang 1, Thiên Hổ hoán phiếu ô 2 hành trang 1. và out game.

👉 Bước 3: Liên hệ Linh Asura để tiến cấp, quá trình nâng cấp sẽ mất 30p.

Trân trọng./.