TIN TỨC

Hướng Dẫn Đổi Y Phục & Vũ Khí VĐG

ĐỔI Y PHỤC & VŨ KHÍ VẠN ĐẠI GIA 1500 CRIT


Đây là những phần thu thập mới lạ so với 9 D Việt Nam . 
Mình chỉ đề cập những phần tối thiểu để tham khảo , AE muốn biết rõ cứ vào Game thực hành thì mới nắm chính xác được 

THU THẬP Y PHỤC VẠN ĐẠI GIA 

Cấp Ngọc Đỗng Song Xuy là cho thu thập bộ Y phục Nam - Nữ Vạn Đại Gia ( 1 ) 

Nhấn L : Vào thu thập danh phẩm sẽ thấy thu thập Y phục Nam - Nữ Vạn Đại Gia ( 1 ) 

Phía dưới sơ đồ thu thập yêu cầu 3 món : Áo lãng nhân + quần lãng nhân + 3 Kim Ty Hạ 
- Bộ quần áo theo yêu cầu mua ở shop tại làng xuất phát ( Môn Phái ) 
- 3 Kim ty hạ ( Cái này đánh quái nhặt được ) 


Sau khi đủ vật phẩm cho vào phần thu thập trên rồi ra Hợp Phì gặp Vạn Đại Gia để đổi bạn sẽ nhận được 1 bộ áo + quần : Áo 4 túi + 25 sinh mệnh + 60 phòng thủ . Quần 4 túi + 25 nội công + 60 phòng thủ 

- Các bộ quần áo VĐG tiếp theo 2 , 3 , 4 , 5 … sẽ là lv thứ 2 của các tầng kế tiếp . 
- Cách thức đổi tương tự như trên , tính năng tăng lên theo cấp độ ( Cái này tự tìm hiểu ) 
- Các bộ cấp cao yêu cầu KIM TY TRUNG , cái này chạy vào NPC đứng gần cửa TỬ VONG CỐC hoặc DIÊM VƯƠNG CỐC để đổi . Cứ 5 Kim Ty Hạ đổi được 1 Kim Ty Trung . 

Nên đổi và sử dụng 2 bộ thứ 3 và thứ 5 . 
Lên cấp Ngũ khí triều nguyên 4 chuyển cấp sẽ được bộ đồ rất xịn từ đầu tới chân : Xem bài viết về tính năng y phục chuyển cấp

THU THẬP VŨ KHÍ 1500 CRIT VẠN ĐẠI GIA 

Mỗi nhân vật chỉ đổi được mỗi thứ vũ khí 1 cây duy nhất . Tức là đổi được 10 món vũ khí kể cả hắc bạch đạo . 
Mỗi tầng lv kế tiếp sẽ đổi được vũ khí tầng đó ( ngũ khí 4 , tam hoa 4 , xích xà 4 .... ) 

Đến cấp NGŨ KHÍ TRIỀU NGUYÊN 4 sẽ có thu thập VŨ KHÍ NGŨ KHÍ CỦA VẠN ĐẠI GIA . 
( Cái này là loại Vũ khí Crit , không phải vũ khí VĐG đổi bằng linh dược và huyết tinh ) 

Nhấn L : Vào thu thập danh phẩm sẽ thấy thu thập Vũ khí Ngũ Khí của Vạn Đại Gia ( Ngay phía bên dưới phần thu thập Y phục Vạn Đại Gia ) 

Trong đó phần sơ đồ thu thập yêu cầu 3 món : 
1 . Vũ khí ra đòn trí mạng 1000 / 1000 cấp Chu thiên hỏa phù 9 ( Cái này xem hướng dẫn bên dưới phần chữ viết nghiêng *** ) 
2 . Vũ khí Huyết Long Ngọc Nhị Kim Hoa cấp 12 
3 . Mãnh vỡ kim loại 5 cái 

***** THU THẬP VŨ KHÍ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 1000 / 1000 ( 1000 Crit ) **** 
Nhấn L : ở phần thu thập nguyên liệu , vào TAB thứ 3 , chọn thương nhân Thạch Gia Trang : 
Phía gần dưới cùng sẽ thấy phần đổi vũ khí ra đòn trí mạng 1000 / 1000 cấp Chu thiên hỏa phù 9 . Trong đó yêu cầu vũ khí bình thường cấp Chu thiên hỏa phù 9 và 5 lưu thạch trung

1 / Vũ khí cấp Chu thiên hỏa phù 9 mua tại NPC bán vũ khí ở Huyền Xá Thôn bên Thạch Gia Trang ( Cái thôn thứ 3 hay đi Sinh Tử Quyết ) 
2 / 5 lưu thạch trung đổi tại NPC đứng gần cửa TỬ VONG CỐC . Cứ 5 Lưu Thạch Hạ đổi được 1 Lưu Thach Trung . 
3 / Thu thập đủ mục 1 và 2 thì đổi được cây Vũ khí ra đòn trí mạng 1000 / 1000 . Đổi tại NPC đứng gần cửa TỬ VONG CỐC . 

Sau khi thu thập được 3 thứ : Vũ khí ra đòn trí mạng 1000 / 1000 + Vũ khí Huyết Long Ngọc Nhị Kim Hoa cấp 12 + 5 cái mảnh vỡ kim loại thì bỏ vào phần thu thập trên rồi ra Hợp Phì gặp Vạn Đại Gia để đổi bạn sẽ nhận được 1 trong 3 thứ vũ khí sau : 
1 / Vũ khí ra đòn trí mạng 1500 / 1500 ( 1500 Crit ) 
2 / Vũ khí ra đòn trí mạng 1000 / 1000 + 10 % Xuất huyết 
2 / Vũ khí ra đòn trí mạng 1000 / 1000 + 10 % Không điều khiển theo ý mình 

- Tương tự vũ khí cấp Tam Hoa Tụ Đỉnh sẽ thu thập và đổi ở Đại Đồng . 
- Vũ khí cấp Xích Xà Thấu Quan sẽ thu thập ở Hàng Châu và đổi ở NPC trong môn phái ( NPC đứng gần NPC đóng góp . Cái này muốn đổi cái thứ 2 hay 3 phải triệu hồi về môn phái mới đổi giúp được ) 

Các bạn tự tìm hiểu thêm . Cứ lv 2 của mỗi tầng thì sẽ được đổi y phục , lv 4 thì sẽ đổi được vũ khí . ( vd : ngu khi 2 và 4 . tam hoa 2 va 4 . xích xà 2 và 4 ….. ) 
Nhặt được vũ khí có chữ Huyết Long từ cấp Ngọc Nhị 12 trở lên các bạn nhớ giữ lại để đổi vũ khí 1500 Crit cho lv kế tiếp

Vào link này để biết cấp tiếp theo cần có vũ khí Huyết Long gì để giữ lại: